Social Media

Poprowadzimy fan page ustalając najpierw odpowiednią strategię spójną z duchem marki. Zbudujemy zaangażowanie fanów, umiejętnie zareagujemy na sytuacje kryzysowe. Przeanalizujemy również dotychczasowe działania w kanałach social media oraz zarekomendujemy odpowiednie zmiany w wybranych obszarach. Pokierujemy również kontaktem z odbiorcą w taki sposób, aby przesłał nam swoje pomysły (crowdsourcing).